Michal Šmída, zakladatel Twista, sepsal důvody, proč v srpnu měníme Všeobecné obchodní podmínky (VOP). Na konci článku najdete přesné znění všech změn ve VOP s komentářem.

Poslední měsíce byly asi pro všechny výjimečné stejně jako pro Twisto. Mile nás překvapilo, že jste Twisto používali nadále aktivně a někteří z vás i víc v průběhu COVID. Řada z vás nám psala, že jsme vám toto těžké období pomohli překlenout. I za nás díky!
Stále nás žene ta samá mise - chceme vám přinášet ty nejlepší každodenní platební služby na trhu a poskytovat vám kontrolu a přehled nad vašimi financemi.

Tato výjimečná doba nás přiměla zamyslet se nad budoucí podobou firmy a naší nabídky pro vás. Kromě produktových inovací dojde od 1. 8. 2020 k úpravám v obchodních podmínkách, které popisuji níže.

Ačkoliv se to nezdá, nevyděláváme na vašem každodenním používání Twisto karty a zaplacení vyúčtování hned první den v měsíci. Z každé platby sice dostaneme 0,2 procenta (stanovuje EU regulace), to ovšem nepokryje náklady, které máme na kapitál, za platební bránu, karty samotné, Apple Pay & Google Pay apod.

Naše příjmy (ne zisky) stojí na třech pilířích:

Prvním je provize od e-shopů – kdykoliv se rozhodnete využít platební tlačítko Twisto Pay raději než platbu kartou, tak nám za to eshopy zaplatí. Jen tak dál!

Druhým pilířem jsou splátkové produkty a odložení splatnosti vyúčtování - podobně jako u bank, jejichž příjmy tvoří z většiny úvěrové produkty.

Třetím pilířem je měsíční poplatek, který v sobě zahrnuje řadu nákladů (technologie, lidi, kapitál, vývoj, regulace, atd.) a přitom je stále menší než cena jedné návštěvy kavárny.  

Co se tedy od srpna mění?

Platba měsíčního vyúčtování QR kódem

Budete se možná divit, ale zaplacení měsíčního vyúčtování kartou nás stojí bezmála milion korun měsíčně, které dáme bance pouze za zprostředkování platebního tlačítka. Právě z těchto důvodů tak bude možné uhradit měsíční vyúčtování jen přes QR kód. Sám platím QR kódem a věřím, že i pro vás to bude stejně jednoduché. Platba měsíčního vyúčtování kartou bude možná jen u vyúčtování do 10 000 Kč.

Platby v zahraničí

Na trhu je standardem, že banky si nad středový kurz trhu přidávají dvou až čtyřprocentní marži. My vám podle všech srovnání dáváme nejlepší kurz na trhu. Od srpna bude v tarifu Premium tento kurz platit do útraty 16 500 Kč v cizí měně měsíčně, což ovšem stále znamená ušetřených cca 500 Kč díky nejvýhodnějšímu kurzu.

Další oblastí, kterou se nyní aktivně zabýváme, je nastavení a nacenění měsíčních limitů Twisto účtu. Nebojte se, o dalších změnách vás budeme informovat v dostatečném předstihu.

Pokud vás zajímá ještě větší detail, přesný seznam revizí od 1. 8. 2020 v našich VOP najdete níže.

Na konec vám chci popřát nezdolnou imunitu, spoustu pozitivní energie a ať vás Twisto provází. Fakt díky!

Nové VOP platné od 1. srpna 2020

Platba měsíčního vyúčtování
4.2 Měsíční vyúčtování může Zákazník uhradit jednou či více platbami, (i) bankovním převodem (s uvedením variabilního symbolu, který byl sdělen Zákazníkovi), nebo (ii) bankovním převodem pomocí QR kódu, a to v souladu s podmínkami uvedenými v zaslaném vyúčtování. Pro platbu nelze použít e-stravenky ani jiné slevové poukazy. V případě přeplatku na vyúčtování v celkové výši do 10 Kč není společnost Twisto takový přeplatek povinna automaticky bez předchozí výzvy vracet.
4.3 Společnost Twisto může vybraným zákazníkům umožnit i další způsob platby měsíčního vyúčtování. Zejména může umožnit platbu měsíčního vyúčtování platební kartou registrovanou v Evropské unii (přičemž v žádném případě nelze použít k úhradě Twisto kartu) nebo prostřednictvím mobilní aplikace. Společnost Twisto v takovém případě může určit maximální objem plateb, které lze v rámci jednoho Twisto účtu společnosti Twisto prostřednictvím platební karty měsíčně hradit. Takovýto maximální objem plateb společnost Twisto zveřejní na svých webových stránkách nebo v rozhraní Twisto účtu.

Hranici jsme určili 10 000 Kč. Jde o kumulativní částku. To znamená, že pokud zákazník ještě před měsíčním vyúčtováním zaplatil některé položky na svém Twisto účtu uloženou kartou, tato částka se mu do maximální částky 10 000 Kč také přičte. Příklad – pokud ještě před měsíčním vyúčtováním zaplatí položky celkem za 2 000 Kč, bude moci uloženou kartou zaplatit měsíční vyúčtování maximálně ve výši 8 000 Kč. Pokud by měl měsíční vyúčtování vyšší, musí zaplatit bankovním převodem.

Vymezení hranice pro čerpání nejvýhodnějšího kurzu v tarifu Premium
U devizových obchodů bude použit k přepočtu aktuální směnný kurz společnosti Twisto zveřejněný na internetových stránkách Twisto (https://www.twisto.cz/kurzovni-listek/). Společnost Twisto je oprávněna jednostranně a bez předchozího oznámení měnit směnný kurz podle vývoje na trhu, a to i vícekrát během jednoho dne. Konkrétní aktuální směnný kurz se může lišit podle aktivovaného Twisto účtu. Společnost Twisto je také oprávněna stanovit různá pásma směnných kurzů, a to zejména s ohledem na měsíční objem transakcí Zákazníka. Aktuální kurzovní lístek Twisto pro daný čas, stejně tak historické kurzy jsou publikovány na https://www.twisto.cz/kurzovni-listek/.

Měsíční objem transakcí, pro které platí zvýhodněný kurz v tarifu Premium, jsme stanovili na 16 500 Kč. To znamená, že na kurzu můžete stále ušetřit přesně 495 Kč měsíčně.

Odložení splatnosti vyúčtování Twisto účtu
4.7.3. Společnost Twisto může v průběhu trvání smluvního vztahu se Zákazníkem měnit výši poplatku za odložení (zápůjční úrokové sazby), a to za podmínky, že o něm Zákazníka informuje s dostatečným předstihem před jeho účinností, například formou zveřejnění informace na webu, oznámením v rozhraní Twisto účtu, sms zprávou nebo emailem. Dostatečným předstihem se v tomto případě rozumí doba ne kratší než 10 dní.

Chceme tak být flexibilnější. A taky chceme, abyste byl/a v obraze.