IT obor patří aktuálně mezi pětici nejlepších oborů z pohledu uplatnění na pracovním trhu. Po pracovnících s digitálními dovednostmi je dlouhodobě velký hlad a jejich práce je dobře zaplacená. Naskočit do IT profese se proto vyplatí. Nezisková organizace Czechitas prošlapává cestu k IT především ženám. O tom, jaký obor si vybrat a za jak dlouho očekávat nadstandardní výdělek, jsme si povídali se Soňou Kapusňákovou, která poskytuje kariérovou podporu a poradenství studentkám a absolventkám Czechitas kurzů.

Jak častou motivací je u účastnic vašich kurzů zlepšení finanční situace?

Finance určitě jsou jednou z motivací našich studentek, ale neřekla bych, že stěžejní. Mnohem častější motivací pro profesní tranzici je potřeba změny. Někdy mají pocit, že ve stávající práci nemají kam růst, chybí jim možnost vzdělávání, flexibilita či narazí na situaci, kdy se nemůžou nebo nechtějí do původní práce vrátit. Ale určitě i finanční složka v oboru IT je pro ně motivační.

Pokud se tedy někdo chce pustit do IT vzdělávání s vidinou lepší mzdy, jaký kurz by si měl vybrat?

Z obecného hlediska je každý ze směrů v IT, ať už testování, datová analýza nebo vývoj,  finančně velmi perspektivní. Výběr kurzu by měl ale primárně záviset na zájmech, dovednostech a zkušenostech daného člověka. Měl by ho zajímat a motivovat k dokončení a k uplatnění. Finanční odměna a růst totiž potom hodně závisí na chuti a odhodlání se dál vzdělávat a posouvat.

Je dobré se řídit aktuální situací na trhu práce? Nebo až kurz dokončí, může být poptávka po zaměstnancích výrazně jiná? Jak rychle se v tomto ohledu proměňuje IT obor?

IT obor je vnímán jako velmi úspěšný, stabilní a finančně perspektivní. V ČR máme na pracovním trhu dlouhodobě nedostatek IT odborníků, ve většině případů jsou poptávaní seniorní lidé, kteří ale na trhu nejsou. A pokud ano, bývá velmi obtížné si je k sobě přetáhnout. Proto firmy často volí cestu, že si zaučí juniora nebo mediora a odborníka si z něj samy vychovají.

Ale změny samozřejmě můžou být, my se jim snažíme v Czechitas flexibilně přizpůsobovat. Proto jsme například zařadili Digitální akademii na téma kybernetické bezpečnosti. Aktuálně pracujeme na kurzech zaměřených na generativní umělou inteligenci, kterou vnímáme jako trend budoucnosti.

Jakou mzdu může očekávat nastupující junior, absolventka vaší Digitální akademie ve větším městě?

Mzda vždycky závisí na konkrétní firmě a pozici. Její výši velmi ovlivňuje i to, s jakým balíčkem zkušeností naše absolventka přichází. Některé ženy dokážou propojit to, co dělaly dříve, právě se světem IT. Třeba u žen, které pracovaly v bance a setkaly se s bankovními systémy, se nám často stává, že se rekvalifikují na testerku. Díky tomu přicházejí se zkušeností, která je pro firmu opravdu cenná.

Nicméně v IT je ohodnocení na juniorní pozici určitě vyšší než v jiných oborech. Kdybych měla být konkrétnější, tak v Praze by se průměr pro juniora, který začíná od nuly, mohl pohybovat kolem 36–50 tisíc.

To je sympatická mzda pro juniora.

Určitě, ale, a to opakuju i našim studentkám, IT je velmi dynamické, mění se a je potřeba na sobě dlouhodobě pracovat a vzdělávat se, aby zůstalo perspektivní i do budoucna.

Jak rychle potom s přibývajícími zkušenostmi stoupá i příjem?

Opět záleží na chuti se vzdělávat a na drivu, se kterým žena přichází. Osobně bych řekla, že pokud začínáme úplně od píky, tak první výraznější nárůst mzdy přichází po dvou až třech letech, kdy už se v kariéře posuneme. A na seniora se naše studentka může vypracovat za 8–9 let. Ale můžeme se setkat i s ženami, které to zvládnou mnohem rychleji díky svému odhodlání a chuti se posouvat.

Kam byste juniorům poradila zamířit? Kde získají takové základy, že se jim to bude hodit v dalším kariérním růstu?

Osobně ženám doporučuji zvolit podle toho, jaké firemní prostředí jim vyhovuje. V korporátu budou mzdy vyšší než v malé rodinné firmě, ale to prostředí není pro každého. Zároveň doporučuji dívat se nejen na finanční ohodnocení, ale i na daší faktory, které nás potom ovlivňují. Můžou to být benefity, flexibilita práce, sladění rodinného a pracovního života, i firemní kultura.

Pokud začneme v jedné firmě, neznamená to, že v ní musíme zůstat do konce života. Klidně můžeme přejít i z jednoho oboru do druhého v rámci IT.

Čekala jsem, že na rozjezd doporučíte velkou firmu, kde má člověk víc možností se vzdělávat i šanci učit se od seniorních kolegů.

Podle mě je to hrozně individuální. Ženy, se kterými pracuji, už mají nějakou zkušenost z pracovního trhu. Pravděpodobně si prošly víc firmami a ví, jaké prostředí jim víc vyhovuje. Myslím si, že i v menší firmě může být skvěle vytvořený zaškolovací program. Můžou mít i svého mentora. Někomu to bude vyhovovat víc, než nastoupit do korporátu, kde by pro něj byla pevná struktura a striktní pravidla příliš svazující. Jsou ženy, které se rády vrhnou do neznáma menší firmy a nastavují nebo formují procesy za pomoci někoho seniorního nebo externího mentora, a vyhovuje jim to.

Podaří se většině absolventek vaší akademie uspět v IT nebo je to třeba 50 %?

V Czechitas jsme doposud pomohli ke kariérní změně už více 1 200 ženám. Pokud se podíváme konkrétně na Digitální akademii, tak tam 3 měsíce po dokončení studia změnilo kariéru zhruba 50 % našich absolventek. A 55 % z nich si platově polepšilo, takže je vidět, že IT je perspektivní.

Kurzy Czechitas pomohly změnit kariéru už více než 1 200 ženám. 

Po kterých Czechitas kurzech ženy nejčastěji změní práci?

Nejčastější je to po Digitální akademii, ale stává se to i po dlouhodobých kurzech. Digitální akademie je velmi intenzivní 4měsíční kurz, výuka probíhá ve večerních hodinách několikrát týdně v pracovní dny a potom téměř každou sobotu. Součástí je práce na nějakém projektu, i hackathon. Na konci musí složit test a projít ústním zkoušením, kde testujeme jejich znalosti a poté získají certifikát.

Dlouhodobý kurz je méně intenzivní cesta, je to semestrální studium, bývá většinou jednou týdně ve večerních hodinách, součástí jsou různé úkoly, kde prověřujeme znalosti. Není tak rozsáhlý jako Digitální akademie, většinou je potřeba doplnit ho jiným kurzem nebo nějakou kombinací jednodenních. Ale i touto cestou jsme schopni se dostat na podobnou úroveň jako z Digitální akademie.

Můžete mi prozradit nějaký konkrétní příběh ženy, která úspěšně prošla Czechitas?

Určitě. Třeba konkrétně Andrea Řezníčková se pro profesní změnu rozhodla v 52 letech, původně pracovala v účetnictví i na manažerských pozicích, ale rozhodla se, že potřebuje změnu a to do IT. Nejdřív si doplnila angličtinu a pak se pustila do dlouhodobého kurzu - základy datové analytiky. Nyní pracuje jako IT analytička v ČSOB. Andrea je dokonce ten případ, který se rozhodl o tranzici do IT, i když věděla že si minimálně na nějakou dobu může platově pohoršit. Ale stálo jí to za to, protože práce, kterou dělala, už ji sama o sobě nenaplňovala. Navíc se postupně může vypracovat a podmínky, které teď má, jsou pro ni přívětivější, než měla v dosavadní kariéře.