Twisto + Dáme jídlo = doprava celý měsíc jen 99 Kč

Založit Twisto účet a aktivovat službu

Založte si Twisto účet a budete mít s Dáme jídlo neomezeně dopravu zdarma. Jaké jsou podmínky této akce a jak se můžete zúčastnit?

Každý měsíc uhradíte částku 99,-Kč a potom si můžete nechávat dopravit jídlo od Dáme jídlo zcela bez omezení a zdarma, protože ji za vás zaplatí Twisto.

Chcete-li se této akce zúčastnit, založíte si Twisto účet u společnosti Twisto payments a.s. na adrese https://www.twisto.cz/registrace/?promo=DAMEJIDLODOPRAVA nebo prostřednictvím mobilní aplikace Twisto (kterou podporuje iOS i Android), kde musíte zadat promokód DAMEJIDLODOPRAVA. Bez promokódu vám nebude aktivována tato služba.

Poplatek za neomezenou dopravu na Dáme jídlo činí 99,-Kč a je splatný každý kalendářní měsíc. Poplatek vám bude účtován automaticky prostřednictvím Twisto účtu. Pokud službu aktivujete během měsíce, bude vám účtována adekvátní část

Ke konci každého měsíce vám zašleme přehledné vyúčtování, kde uvidíte, účtovaný poplatek, kolik jste ušetřili za dopravu a jaké jste provedli nákupy.
Navíc vám každý měsíc pošleme notifikaci před splatností dalšího poplatku.

Chtěli bychom vás upozornit na pár následujících věcí:
Ø Doprava zdarma od Twisto se neuplatní v případě volby dopravy od Dáme jídlo, která převyšuje částku 69,-Kč.
Ø Společnost Twisto si vyhrazuje právo vaši žádost o zřízení Twisto účtu neschválit a to zejména z důvodu posouzení Vaší úvěruschopnosti.
Ø Ve Vašem Twisto účtu naleznete v sekci vyúčtování částku za zakoupené zboží u Dáme jídlo včetně původní ceny za dopravu, přičemž ušetřený poplatek za dopravu Vám bude vrácen v kreditech k Vašemu Twisto účtu (uvedené nemá vliv na účtovaný poplatek za dopravu zdarma).
Ø Pokud vás tato akce už nebaví, můžete se kdykoliv zdarma odhlásit prostřednictvím odkazu zaslaného ve vašem emailu. Mějte však na paměti, že vám nebudeme účtovat poplatek za dopravu zdarma až od následujícího měsíce.
Ø Tato akce je pilotním projektem spolupráce Dáme jídlo a společnosti Twisto payments a.s., minimální doba trvání této akce činí 3 měsíce od 1.8.2019, přičemž si vyhrazujeme tuto akci po uplynutí doby uvedené v předchozí větě, kdykoliv zrušit a to po předchozím upozornění všech účastníků akce. Akce bude ukončena vždy k prvnímu dni měsíce následujícího po měsíci, kdy bylo toto ukončení oznámeno prostřednictvím Twisto účtu všem účastníkům.