Pořadatelem soutěže je společnost Twisto payments a.s., která organizuje spotřebitelskou soutěž s názvem “pořiďte si Twisto účet a vyhrajte iPhone 11 Pro” , která proběhne od 25.9.2019 na území České republiky (dále jen „soutěž“). Tato soutěž se bude řídit níže uvedenými pravidly soutěže (dále jen „pravidla soutěže“).

I. Pořadatel soutěže
Společnost Twisto payments a.s., IČ: 01615165, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085 (dále jen „Pořadatel“ či „Twisto“).

II. Účastník soutěže
Účastníkem soutěže může být fyzická osoba - spotřebitel, starší 18 let, která má státní občanství České republiky, trvalé bydliště a korespondenční adresu v České republice a která splní podmínky požadované pro zřízení Twisto účtu uvedené na webových stránkách Pořadatele https://www.twisto.cz/podminky/ucet/ (dále jen „účastník soutěže“ či „soutěžící“).Této soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci Twisto a osoby jim blízké ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Dále budou ze soutěže vyloučeni ti účastníci soutěže, kteří nesplní podmínky soutěže, je vůči nim vedeno insolvenční či exekuční řízení, kteří nesouhlasí s těmito pravidly soutěže či jednají v rozporu se právními předpisy či dobrými mravy. Tyto osoby nemají na výhru právní nárok. Soutěžící prohlašuje, že se soutěže zúčastní dobrovolně, není si vědom překážek, které by mu v tom bránily a zavazuje se uvádět v průběhu soutěže pravdivé a úplné údaje.

III. Termín konání soutěže
Soutěž bude probíhat od 25.9.2019 do 30.9.2019

IV. Pravidla soutěže
Soutěž je určena účastníkům soutěže, kteří jsou již registrovanými uživateli Twisto účtu či kteří se registrují k Twisto účtu v termínu konání soutěže a kteří zároveň v rámci registrace do Twisto účtu  uvedou unikátní promo kód PETRMARA. A zároveň do ukončení této soutěže splní podmínky stanovené v těchto pravidlech soutěže.
Výhru v soutěži získá 1 z účastníků soutěže, který na základě této soutěže dokončil registraci ke službě Twisto účet  a to v termínu do 30.9.2019 (do půlnoci). Vyhlášení vítěze proběhne na IG Petra Máry ve Stories, vítěz bude vybrán slosováním v přímém přenosu. Všichni účastníci obdrží pro tento účel do své e-mailové schránky nejpozději do 4.10.2019 unikátní soutěžní číslo. Slosování proběhne 7.10.2019.  

V. Zveřejnění výherce a předání ceny
Výherce soutěže bude informován o získání výhry telefonicky nebo e-mailem.

VI. Výhra v soutěži
Výhrou v soutěži je telefon iPhone 11 Pro 64 Gb. Barvu si vybere sám výherce. Zároveň každý nově registrovaný účastník obdrží 300 Kč ve formě kreditů ke svému Twisto účtu na své nákupy.

Tato pravidla jsou účinná od 24.9.2019.