Má lepší displej, procesor, dělá skvělé fotky a může být váš. Nejnovější iPhone XS je totiž to, oč se hraje. Máme pro vás bleskovou soutěž s mnoha benefity a jednou applovskou výhrou.

Co musím udělat?

Stačí si do konce října založit Twisto účet. Můžete to udělat dole na stránce, anebo při registraci zadejte promokód CHCIVYHRATIPHONE.

Každý nový zákazník dostane svoje unikátní číslo, které mu v pondělí 5.11. pošleme e-mailem. O den později, v úterý 6.11., ze všech čísel vylosujeme vítěze nového iPhonu. A pak už zbývá si výhru vyzvednout.

Jako důkaz (místo slibů) přikládáme fotografii výherce, který od nás už jeden iPhone získal. Dokonce mu ho předával Petr Mára (jestli ho neznáte, koukněte sem, rozhodně se vyplatí ho sledovat), nadšený uživatel Twista.

Co pro mě udělá Twisto?

Krom toho, že s Twistem můžete získat nový iPhone, má pro vás Twisto účet spoustu výhod.

Twisto je appka na platby, díky které se v nich už nikdy neztratíte. Twisto má také nejlepší kurz na platby v zahraničí, poskytuje platební náramek, abyste s sebou už nemuseli tahat peněžku anebo drobné po kapsách, a díky Twistu můžete platit fotkou anebo e-mailem.

Navíc je na tři měsíce úplně zdarma, takže za jeho vyzkoušení opravdu nic nedáte. Více informací o Twistu najdete zde.

Tak hodně štěstí!


×

Zpracování osobních údajů

Pro společnost Twisto je důležitý vysoký standard ochrany soukromí Vámi poskytnutých osobních údajů. Chceme, abyste si mohli být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s našimi povinnostmi vyplývajícími z platných právních předpisů týkajících se ochrany soukromí, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení”), a chráníme je v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

Správce údajů:
Správcem údajů je společnost: Twisto payments a.s., IČO: 016 15 165, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 19085.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Jméno: Mgr. Jana Říhová, adresa: Sokolovská 47/73, 186 00 Praha 8, e‑mail: jana.rihova@twisto.cz.

Účel a právní základ zpracování:
Vaše osobní údaje jsou zpracovány pro účely marketingové soutěže v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo (a to pro účely slosování výherce, informování výherce a doručení ceny).
Údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail zpracováváme pouze pokud nám k tomuto udělíte souhlas.

Doba zpracování osobních údajů:
Společnost Twisto bude zpracovávat Vaše osobní údaje pouze tak dlouho, jak bude potřebné ke splnění účelu, pro který byly shromážděny, tedy v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností (tj. Zejména po vylosování výherce a předání ceny).

Bezpečnost shromážděných osobních údajů:
Společnost Twisto chrání Vaše osobní údaje pomocí zabezpečovacích technologií a udržuje vhodná technická a organizační opatření, aby zabránil nevhodnému nebo náhodnému prozrazení, použití, přístupu, ztrátě, změně nebo poškození Vašich osobních údajů.
Společnost Twisto používá zabezpečené datové systémy splňující maximální průmyslové standardy. Pouze společnost Twisto nebo jeho zaměstnanci či jeho subdodavatelé jsou oprávněni získat přístup k osobním údajům a to vždy pouze z důvodu jedním z výše uvedených účelů k provedení určitého úkolu. Navíc všechny subjekty ať už společnost Twisto, její zaměstnanci i její subdodavatelé jsou vázáni závazkem mlčenlivosti.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva:

  • na přístup k osobním údajům,
  • na opravu osobních údajů,
  • na výmaz osobních údajů, nejsou‑li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány nebo osobní údaje byly zpracovávány protiprávně,
  • na omezení zpracování osobních údajů,
  • na přenositelnost osobních údajů,
  • odvolat souhlas,
  • vznést námitku, po níž správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů,
  • obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Vaše práva vztahující se k osobním údajům vč. Odvolání souhlasu, můžete uplatnit kdykoliv na e-mailu dotaz@twisto.cz.

Chci Twisto účet a vyhrát iPhone XS

Podrobné podmínky soutěže najdete ZDE.